0982826817
bdteacher@gmail.com

Những website cần biết

Trường học

1. Các trường THCS trên đia bàn Bà Rịa

- Sở giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu: http://bariavungtau.edu.vn/

- Phòng giáo dục thành phố Bà Rịa: http://baria-brvt.edu.vn/

- THCS Kim Đồng: http://thcs-kimdong-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Phước  Nguyên: http://thcs-phuocnguyen-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Nguyễn Du: http://thcs-nguyendu-baria.edu.vn

- THCS Lê Quang Cường: http://thcs-lequangcuong-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Nguyễn Thanh Đằng: http://thcs-nguyenthanhdang-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Nguyễn Trãi: http://thcs-nguyentrai-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Tân Hưng: http://thcs-tanhung-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Phước Hưng: http://thcs-phuochung-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Trần Đại Nghĩa: http://thcs-trandainghia-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Long Toàn: http://thcs-longtoan-baria.bariavungtau.edu.vn

- THCS Dương Văn Mạnh: http://thcs-duongvanmanh-baria.bariavungtau.edu.vn

 

 2. Các trường Tiểu Học trên đia bàn Bà Rịa

- TH Nguyễn Thanh Đằng: http://tieuhoc-nguyenthanhdang-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Trường Sơn: http://tieuhoc-truongson-baria.bariavungtau.edu.vn

 -TH Long Hương:

- TH Kim Dinh: http://tieuhoc-kimdinh-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Nguyễn Minh Khanh: http://tieuhoc-nguyenminhkhanh-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Hòa Long: http://tieuhoc-hoalong-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Lê Thành Duy: http://tieuhoc-lethanhduy-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Nguyễn Bá Ngọc: http://tieuhoc-nguyenbangoc-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Trần Văn Quan: http://tieuhoc-tranvanquan-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Phan Bội Châu: http://tieuhoc-phanboichau-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Lê Lợi: http://tieuhoc-leloi-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Điện Biên: http://tieuhoc-dienbien-baria.bariavungtau.edu.vn

- TH Trần Văn Thượng: http://tieuhoc-tranvanthuong-baria.bariavungtau.edu.vn


3. Các trường Mầm Non

- Mầm Non Phước Nguyên: http://mamnon-phuocnguyen-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Long Phước :http://mamnon-longphuoc-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Vành Khuyên: http://mamnon-vanhkhuyen-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Long Tâm: http://mamnon-longtam-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Long Hương: http://mamnon-longhuong-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Long Xuyên: http://mamnon-longxuyen-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Hòa Long: http://mamnon-hoalong-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Phước Hiệp: http://mamnon-phuochiep-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Hoàng Oanh: http://mamnon-hoangoanh-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Họa Mi: http://mamnon-hoami-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Sơn Ca: http://mamnon-sonca-baria.bariavungtau.edu.vn

- Mầm Non Hướng Dương: http://mamnon-huongduong-baria.bariavungtau.edu.vnTrang tải phần mềm

https://filehippo.com

https://nethd.org

https://maclife.vn

Dạy & học trực tuyến

- Azota: https://azota.vn

 - Liveworksheet: https://www.liveworksheets.com

- Kahoot: https://kahoot.com

- Quizziz: https://quizizz.com

- Wakelet: https://wakelet.com

- Classdojo: https://www.classdojo.com

- Mentimeter: https://www.mentimeter.com

- Flipgrid: https://info.flip.com

- Nearpod: https://nearpod.com

- Classtools: https://classtools.net

- Padlet: https://padlet.com


Học tiếng Anh trực tuyến

- Future Lang: https://hoc.futurelang.vn

- Easy class: https://desktop.easyclass.vn

- Tiếng Anh 123: https://www.tienganh123.com

- Phòng luyện thị Cambridge: https://www.flyer.vn

- Monka: https://monka.vnEasy Class
Là Ứng dụng E-learning số một Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện cho học sinh chinh phục môn tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 và các kỳ thi quan trọng bậc phổ thông. ...
FutureLang
FutureLang là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam có đầy đủ chương trình học cho mọi lứa tuổi: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, luyện thi, giao tiếp, Ôn luyện IELTS, ...
Flyer.vn
Là phòng luyện thi ảo lấy chứng chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Cambridge & TOEFL Primary. Được đón nhận và hưởng ứng với số lượng trên 1500 học sinh và thầy ...
Liên hệ
Địa chỉ : 2812 Nguyễn Tất Thành, Phước Nguyên, Bà Rịa, BRVT
Điện thoại: 0982.826817
Email: bdteacher@gmail.com
Tài khoản ngân hàng:(Bui Hung Duc)
Vietcombank: 0081000258419
Designed by Mr.Duc (Steven Bui)